24 August 2021

                        24august

„O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: <Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși>, dintre care cel dintâi sunt eu.”

(1  Timotei1:5)

            În călătoriile mele, am dat de oameni care îmi plac tare mult. La fel ca cei mai mulți, îmi place să fiu cu persoane care îmi plac.

            Ceea ce trecem uneori cu vederea este că a fi cumsecade nu ne duce în cer. Unii dintre cei mai cumsecade oameni din lume nu vor ajunge nicidecum  în cer. Știu că uităm asta. Ne uităm la cineva și considerăm că el sau ea sunt foarte cumsecade și simpatici. Însă uităm că mântuirea nu se bazează pe lucrările neprihănite ale omului.

            Poți fi cât de cumsecade posibil, dar să ajungi în iad. Harul lui Dumnezeu este cel care ne mântuiește și numai harul lui Dumnezeu. Nu există nicio altă cale care să ducă în cer; harul lui Dumnezeu nu ține niciodată cont de cât e de cumsecade un om.

            Mulți sunt orice altceva decât cumsecade, dar harul lui Dumnezeu îi schimă în chip minunat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Său, și acest har este dat numai prin Fiul Veșnic—numai prin Isus Hristos, Domnul.

            Harul lui Dumnezeu a existat înainte ca Hristos să Se nască în Betleem; a existat înainte ca El să moară pe cruce; a existat înainte să învie; dar nu putea acționa decât dacă El murea pe cruce.

            Jos din a Sa splendoare din slavă a venit, într-o lume nenorocită;

            Asupra Sa a luat toată vina și rușinea mea, De ce m-a iubit așa?

( Elton M. Roth)

Un răspuns personal

Tatăl nostru din ceruri, dacă a fi cumsecade este o premisă obligatorie pentru cer, eu nu mă încadrez deloc în această categorie. Te laud că intrarea în cer este harul Domnului Isus Hristos, Mântuitorul meu. A Lui să fie lauda. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.