18 August 2021

                        18  august

„Și cântau o cântare nouă și ziceau:„ Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.„ ” (Apocalipsa5:9)

            În fiecare zi celebrez bucuria Domnului. Bucuria mea se bazează pe faptul că am fost răscumpărat de Dumnezeu și eliberat de tirania păcatului și a osândei veșnice. Când vom ajunge în cer, tema cântecelor noastre va fi: „Vrednic ești Tu, Dumnezeule, să iei cartea.”

            Vrednicia lui Dumnezeu este cea care îmi face inima să cânte. Aceasta va fi tema mea în toată veșnicia. Abia aștept să merg pe străzile de aur din cer și să cânt despre Mântuitorul meu care m-a eliberat.

            De curând am observat un interes pentru a doua venire a lui Hristos, pentru Răpire, și pentru destinația noastră din Cer. Unii vorbesc din nou despre cartea Apocalipsa. Unul dintre lucrurile ciudate pe care le-am remarcat în unele cărți nou publicate este fascinația privitoare la îngeri. Toți par a încerca să descrie aceste creaturi cerești. Presupun că, dacă îți permiți luxul speculației, e bine să încerci să descifrezi cine sunt aceste creaturi cerești.

            Cineva m-a întrebat nu demult dacă știu ceva despre aceste creaturi cerești. I-am răspuns doar atât: „Vino să vorbim la cinci minute după Răpire și-o să-ți povestesc.”

            Ierusalim de aur, cu lapte și miere binecuvântat, sub ochii tăi inima și glasul

            Oprimat se pleacă. Nu știu, nu știu ce bucurii acolo ne așteaptă, ce slavă radioasă,

            Ce fericire fără seamăn.

(Bernardde Cluny)

Un răspuns personal

Doamne, abia aștept întoarcerea Domnului Isus Hristos. Sunt așa de multe lucruri despre profeție pe care nu le știu și nu le voi ști vreodată: dar un lucru știu: Isus se va întoarce curând după mine și mă va duce acasă la El. Lăudat fie numele Domnului! Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.