16 August 2021

                        16 august

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.” (Psalmul19:1)

            Câteodată mă irită tehnicienii religioși care încearcă să explice Scriptura într-o manieră tehnică.

            La vestirea nașterii lui Hristos, Scripturile ne pun că îngerii au spus: „pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.” Tehnicienii precizează foarte vehement că acești îngeri nu cântau, potrivit limbii grecești, După părerea lor, îngerii, nu cântă, lucru pe care îl știm că nu este adevărat potrivit paralelismului elementelor din Iov 37:7.

            Nu știu care e scopul acestui soi de răstălmăcire tehnică. Vă asigur că nu puteți citi acea bunăvestire fără ca ceva din voi să tresară. Acolo există ritm și în inima voastră se naște o muzică: „pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui,” au spus ei. Mărturisesc că nu sunt cine știe ce muzician, dar frate, aceea era muzică.

            A fost o muzică la Întrupare și la Înviere. Când Isus a înviat din morți, nu ni se spune în Noul Testament, dar se prevestește în Vechiul Testament, în Psalmul 22:22, că unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să cânte.

            Unul dintre ultimele lucruri pe care le-a făcut înainte de a cina a fost să cânte un imn împreună cu frații Săi.

            Mi-ar plăcea să fi auzit imnul acela.

Voi cânta povestea nemaipomenită a Hristosului care pentru mine a murit,

Cum casa Sa din slavă Și-a lăsat pentru crucea de pe Golgota.

(Francis H. Rowley)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, sunt sătul de expresii care-mi explică ceea ce se ridică mai presus de orice explicație omenească. Eu vreau doar ca inima mea să-Ți cânte laude pentru bunătatea pe care mi-ai arătat-o. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.