15 August 2021

                        15 august

„Unde erai tu… atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?” (Iov38:4, 7)

            Eu cred că trebuie să încetăm să gândim ca oamenii de știință și să începem să gândim ca niște creștini. Vom fi așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu când vom înceta să gândim ca niște tehnicieni sau mecanici.

            Trebuie să vedem că Dumnezeu este entuziasmat de lucrarea Sa. Nu trebuie să ne străduim să descifrăm cum va rezolva El ceva. Dumnezeu este absolut fericit în creația Sa.

            Oamenii de știință încearcă să explice tehnic creația și lumea care ne înconjoară. Imediat ce descifrează ceva, descoperă altceva care descalifică ce au spus înainte. Nu sunt sigur, dar mă gândesc că Dumnezeu a aranjat lucrurile astfel.

            Trebuie să văd acestă lume a noastră nu ca un tehnician, ca un mecanic sau ca un om de știință, ci ca cineva care Îl iubește pe Dumnezeu și apreciază entuziasmul Său din creație.

            Haideți să nu-L mai vedem pe Dumnezeu ca o persoană încruntată și posomorâtă. Când El a făcut cerul și pământul, stelele dimineții au cântat împreună și I s-au alăturat lui Dumnezeu într-un strigăt de bucurie. În ce mă privește, eu pot fi foarte posomorât dacă mă uit la starea actuală a lumii din jur. Remediul este să mă uit la fața zâmbitoare a lui Dumnezeu care iubește cu entuziasm ceea ce a creat.

            Aceasta e lumea Tatălui meu și, pentru urechile ce-mi ascultă, toată natura cântă

            Și în juru-mi a sferelor muzică răsună. Aceasta e lumea Tatălui meu:

odihna îmi găsesc la gândul stâncilor, copacilor,cerurilor și mărilor;

a Sa mână minunile le-a făurit.

(Maltbie D. Babcock)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, ce plăcere am când descopăr ceea ce Îți face Ție plăcere. De jur împrejurul meu se află dovezi ale bunăvoinței și plăcerii Tale. Mă rog să mă axez pe ele azi, trăind în puterea Domnului Isus Hristos, Mântuitorul meu. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.