14 August 2021

                        14 august

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.” ( Psalmul19:1)

            În vestul Pennsylvaniei, niște afaceriști lacomi au cumpărat drepturile asupra cărbunelui în anumite zone ale statului. Eu am crescut în zona colinară și îmi plăcea să văd frumoasele dealuri sărutate de soare, apusul soarelui și pârâul care se vărsa în râu și apoi în mare.

            Acum câțiva ani m-am întors în locul meu de baștină și am văzut că drepturile asupra cărbunelui fuseseră vândute anumitor companii. Acestea nu au săpat o gaură pentru a scoate cărbunele, ci au venit cu buldozerele, au cărat pământul de la suprafață, copacii, iarba și tot ce mai era acolo pentru a ajunge la cărbunele din pământ, pe care l-au scos afară. Rezultatul a fost mii de acri de pământ distruși, ca un vast mormânt rămas neastupat.

            Au plătit o amendă de 300 de dolari și au lăsat terenul așa.

            Când am revenit, nu demult, bătrâna Mamă Natură, harnică, entuziastă, iubitoare de amuzament, lucrase cu spor, acoperind cu verdeață acel gunoi urât.

            Dumnezeu a dat Mamei Naturi abilitatea de a reface ceea ce omul practic distrusese, făcând pădurea să crească din nou. Acum poți vedea licărirea lui Dumnezeu în acele văi pe care omul a încercat să le distrugă.

            Cânt măreața putere a lui Dumnezeu care a făcut munții să se înalțe,

            Care a întins mările unduitoare și a zidit cerurile sublime.

            Cânt înțelepciunea care a rânduit ac soarele asupra zilei să domnească;

            Luna străluce plină la a Sa poruncă și toate stelele pe El Îl ascultă

(Isaac Watts)

Un răspuns personal

Atotputernic Creator, ce minunății ai pus în fața ochilor noștri plini de adorație. Deși calea omului este distrugerea, harul Tău răscumpărător poate pune toate lucrurile la loc în plăcerea Ta. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste „Elim” Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.