12 August 2021

                        12 august

„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.” (Geneza1:31)

            Poate că ceea ce voi spune acum va fi șocant. Adeseori avem nevoie de câte un mic șoc care să ne readucă pe meleagurile realității, să ne descotorosească de pânzele de păianjen din capul nostru. M-am rugat, m-am gândit, am cercetat și am citit Cuvântul prea multă vreme pentru a retrage vreodată ce spun. Mă bazez pe asta le fel de tare ca pe orice adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu.

            Dumnezeu Își găsește plăcerea în Sine Însuși și Se bucură de propriile calități. Divina Sfântă Treime Se bucură în Sine. Dumnezeu se delectează de lucrările Sale. Când a creat cerul și pământul și toate cele care sunt pe pământ, a spus într-una: ”Și Dumnezeu a văzut că era bun.”

            După ce a creat totul, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său. El a spus despre om același lucru pe care l-a spus despre orice altceva a creat. ”Iată, era foarte bun.”

            Dumnezeu S-a bucurat de toate lucrările Sale. Era bucuros de tot ce făcuse; și, când ajungem la răscumpărare, Dumnezeu este absolut încântat de lucrarea isprăvită a lui Isus Hristos de pe cruce. Chiar și azi Dumnezeu Se uită la toată creația Sa, cu toate că se află pentru scurtă vreme  sub dominația depravării și a păcatului, și vede că toate lucrurile sunt bune.

            Slavă Domnului Atotputernic, al creației Împărat! Laudă-L, suflete,

căci El îți este sănătatea și mântuirea! Voi toți cei care auziți, acum de templul Său

Veniți aproape; Veniți cu mine în veselă adorație!

(Joachim Neander)

Un răspuns personal

Doamne, azi mă bucur de faptul că Tu Te uiți la mine ca om răscumpărat și spui: ” Este foarte bun.” Sunt foarte bucuros că Te bucuri de mine. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste „Elim” Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.