8 August 2021

                        8august

„Mare este Domnul și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.” ( Psalmul147:5)

            C. S. Lewis a avut concepția corectă despre veșnicie. El a spus că dacă îți poți imagina o foaie de hârtie întinsă la infinit în toate direcțiile și dacă ai lua un creion și ai face o linie de un centimetru pe acea hârtie, acea linie ar reprezenta timpul. Când începi să miști creionul este începutul timpului; când îl ridici de pe hârtie este sfârșitul timpului; și peste tot împrejur se întinde veșnicia.

            Este o bună ilustrație.

            Dacă ar exista un punct în care Dumnezeu s-ar opri, atunci Dumnezeu nu ar fi perfect. De exemplu, dacă Dumnezeu ar cunoaște aproape totul, dar nu chiar totul, atunci Dumnezeu nu ar fi perfect în cunoaștere. Înțelegerea Sa nu ar fi infinită, așa cum afirmă David.

            Oriunde începe viața mea, Dumnezeu a fost înainte. Oriunde se termină viața mea, Dumnezeu merge mai departe. Nu există început și nu există sfârșit. Eu nu pot înțelege asta, însă o pot accepta prin credință, odihnindu-mă confortabil în cunoașterea faptului că Dumnezeu este tot ce am nevoie de fapt în această viață. Dacă aș avea nevoie de altceva decât de dumnezeu,atunci acel lucru de care aș  avea nevoie ar fi Dumnezeu.

            Laudă lui Dumnezeu, El e totul în toți pentru mine. Cândva am nădăjduit în Isus,

            Acum știu că-I al meu; Cândva lumina mea stătea să piară, acum ce tare strălucește;

            Cândva moartea o așteptam, acum venirea Lui o aclam;

             Și speranțele mele sigur stau ancorate dincolo de perdea.

  • B. Simpson)

Un răspuns personal

Doamne Isuse, tot ce sunt și tot ce am se odihnește în Tine singurul lucru care îmi satisface cu adevărat inima în această perioadă este prezența Ta. Ce mult Te laud pentru asta. Amin și. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste „Elim” Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.