7 August 2021

                        7august

„Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile.” (Psalmul57:1)

            Am stat odată pe țărmul Oceanului Atlantic și am privit oceanul care părea fără limite. Părea că apa nu se mai sfârșește. Dacă mi-aș începe călătoria peste ocean s-ar putea să dureze mult, dar până la urmă tot aș ajunge în Marea Britanie dacă aș avea coordonatele corecte.

            Ceea ce pare nelimitat din poziția noastră este numai pentru că noi suntem așa de finiți. Orice este mai mare decât noi pare infinit, nemărginit, nelimitat. Nu există nimic nemărginit în afară de Dumnezeu; și nu există nimic infinit în afară de Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu e mai mare decât noi. Este mult mai mult de atât.

            Motivul pentru care Dumnezeu este infinit este acela că Dumnezeu există prin Sine și e absolut, iar orice altceva este întâmplător și relativ. Totul este relativ, cu excepția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cunoaște nicio măsură. Dumnezeu nu este niciodată mai mult El într-o zi decât în altă zi. Nu pot veni niciodată la Dumnezeu ca să-L găsesc mai puțin decât a fost cu o zi înainte. Dumnezeu nu Se întinde în spațiu; Dumnezeu cuprinde spațiul. Orice este Dumnezeu, El este fără limite și nu Se schimbă niciodată.

            Te lăudăm, Ție ne închinăm, avem încredere și Îți aducem mulțumiri de-a pururi,

            O, Tată, pentru că a Ta domnie este dreaptă și înțeleaptă și nu se schimbă niciodată.

            Puterea Ta nemărginită peste toate domnește,împlinit e orișice a Ta voie hotărăște.

            Binecuvântați suntem că Tu domnești!

(necunoscut)

Un răspuns personal

Tată drag, mă plec înaintea Ta, recunoscându-Ți smerit înțelepciunea nemărginită. Tu cunoști totul cu perfecțiune absolută. Tot ce știu ești Tu și asta e mai mult decât suficient. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste „Elim” Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.