31 Iulie 2021

„Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ți spun.” (Geneza 28:15)

„În relatarea vechitestamentară a lui Iacov și a scării sale, Iacov a fost convertit și împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Iacov era un păcătos necinstit care fugea de fratele său geamăn.

El a plecat de la Beer-Șeba, îndreptându-se spre Haran; a ajuns într-un anumit loc și a zăbovit acolo toată noaptea, fiindcă apusese soarele. A luat niște pietre din locul acela, le-a pus sub căpătâi și s-a întins ca să doarmă. În somn, a văzut o scară fixată pe pământ; Dumnezeu era deasupra ei și îngerii urcau și coborau pe ea. Dumnezeu și Iacov s-au întâlnit, iar Iacov a crezut în Dumnezeul său. Ce experiență minunată a avut!

Când s-a trezit din somn, avea o nouă înțelegere a relației sale cu Dumnezeu. Mărturia sa a fost: «Asta e poarta cerului și eu n-am știut». N-a știut când s-a întins să se culce în seara aceea; dar dimineața, când s-a trezit, a știut că prezența lui Dumnezeu era cu el. Fusese acolo tot timpul, dar Iacov a cunoscut pentru prima oară în viață prezența manifestată a lui Dumnezeu, iar asta i-a schimbat tot restul vieții.

Ne urcăm pe a lui Iacov scară,

Ne urcăm pe a lui Iacov scară,

Ne urcăm pe a lui Iacov scară,

Soldați ai crucii.

Cântec Spiritual Afro-American

Un răspuns personal

Doamne, așa cum Iacov din vechime a descoperit prezența Ta, la fel îmi doresc și eu azi. Mă rog să recunosc că Tu ești în mine și prezența Ta este mângâierea sufletului meu. Cer asta în Numele lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.