28 Iulie 2021

„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostrum.” (Romani 6:23)

„Unul dintre adevărurile uimitoare despre Dumnezeu este că El nu va face compromis cu păcatul. Nu cred că vrem ca Dumnezeu să închidă ochii față de nedreptatea noastră, ci ca El să facă ceva în această privință. Ce a făcut pentru nedreptatea noastră?

A coborât, S-a făcut trup și a devenit Dumnezeu și Om pentru ca, prin moartea Sa, să poată da orice obstacol la o parte, astfel încât omul să se poată întoarce la părtășia cu Dumnezeu. Înainte de asta, omul nu se putea întoarce sau nu voia să se întoarcă în Hristos. Acum, pentru că Hristos a venit, a murit și a înlăturat orice obstacol moral, omul poate veni acasă, asemenea fiului risipitor.

Dacă ne uităm la pilda fiului risipitor, este interesant de remarcat că tatăl nu a făcut niciodată un compromis cu fiul. Fiul a plecat, dar a trebuit să se întoarcă.

La fel este și cu noi. Nu există decât o cale de întoarcere la Tatăl, iar Isus ne-a spus că El este singura cale de întoarcere. Din moment ce El nu a făcut compromis cu păcatul, avem siguranța că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, venim la un Dumnezeu Care nu Se schimbă niciodată.

La Tine venim, Hristoase,

Adevărat Fiu al lui Dumnezeu și al omului,

Prin Care toate lucrurile sunt,

În Care întreaga viață a început;

Doar în Tine trăim și ne mișcăm

Și ne avem ființa în iubirea Ta.

E. Margaret Clarkson (1915-2008)

Un răspuns personal

Doamne, când mă gândesc la păcatul meu, realizez cât e de mare! Totuși, în Isus Hristos păcatul meu a fost spălat, iar eu am fost adus în dulce comuniune cu Tine. Lăudat să fie Numele Tău! Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.