26 Iulie 2021

„Atunci norul a acoperit Cortul întâlnirii, și slava Domnului a umplut Cortul. Moise nu putea să intre în Cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui, și slava Domnului umplea Cortul.” (Exodul 40:34-35)

„Fiecare dorește să aibă parte de o zi frumoasă, chiar și în lipsa soarelui. E ca și când ar tăgădui soarele, dar tot își doresc o zi frumoasă, așa că inventează tot felul de lumini artificiale – acesta se numește divertisment.

Desigur, divertismentul la cinema (și nu numai) îi ajută pe oameni să uite că sunt fără Dumnezeu. Totuși, atunci când muzica se oprește și distracția se termină, golul din străfundul sufletului este încă prezent.

Cineva ar putea spune că dacă natura omului este deosebită de a lui Dumnezeu, atunci îndepărtarea este un abis etern, de netrecut. Dumnezeu nu Se va schimba niciodată, iar omul nu se poate schimba, deci cum ar putea Dumnezeu și omul să se întâlnească vreodată?

Răspunsul este că deosebirile pot fi împăcate numai de Cel Care este și Dumnezeu și Om. Omul nu se poate transforma în asemănarea lui Dumnezeu prin educație și prin cultivare. Te poți duce la galerii de artă, îl poți citi pe Shakespeare, poți merge la premiere la operă, dar când totul s-a sfârșit, pe dinăuntru vei fi ce ai fost și înainte, umblând prin deșertăciunea minții tale, orbit de ingoranța din lăuntrul tău, despărțit de Dumnezeu în această lume.

Când un om e gata să se întoarcă de la goliciunea lumii și să-L accepte pe Isus Hristos, va descoperi prezența manifestată a lui Dumnezeu în inima sa.

Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi astăzi inima;

Încearcă-mă, Mântuitorule, cunoaște-mi gândurile, așa mă rog.

Vezi dacă e vreo cale rea în mine;

Curăță-mă de orice păcat și slobozește-mă.

J. Edwin Orr (1912-1987)

Un răspuns personal

Tatăl nostru din cer, m-am întors de la goliciunea lumii și am găsit în Tine tot ce-mi va trebui vreodată. Laudă Numelui lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.