25 Iulie 2021

„Domnul a răspuns: «Voi merge Eu însumi cu tine și îți voi da odihnă». Moise i-a zis: «Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.»” (Exodul 33:14-15)

„Prezența manifestă a lui Dumnezeu este ceea ce mă interesează pe mine. Una este să știi că Dumnezeu este aici, dar cu totul altceva să cunoști, prin trăire, prezența Sa, așa cum numai Duhul Sfânt te poate ajuta. De ce sunt așa de mulți creștini dispuși să trăiască la distanță de prezența manifestată a lui Dumnezeu?

Dacă Dumnezeu S-ar manifesta azi oamenilor de pe toată fața pământului, fiecare club de noapte ar fi gol și s-ar transforma într-o fericită întrunire de rugăciune; fiecare casă cu reputație îndoielnică s-ar goli în cinci minute și toți ar fi în genunchi înaintea lui Dumnezeu, cu pocăință adâncă și inimă mâhnită, cerând iertare și vărsând lacrimi de bucurie.

Prezența manifestată a lui Dumnezeu este cea care dă fericire ființelor morale, iar absența acesteia, le aduce necaz veșnic.

Guvernul poate da numeroase legi – nicio lege, din nicio carte, nu a fost vreodată sursa fericirii pentru inima omului.

Prezența manifestată a lui Dumnezeu ne revelează cât este de bun Dumnezeu. Asta îmi umple inima de cântec și laudă pline de bucurie!

Duhul, sufletul și trupul, Isuse, Ție Ți le dau,

O jertfă consacrată, ale Tale să fie pe vecie.

Tot ce am e pe altar; Doamne, sunt cu totul al Tău;

O, nicicând a mea credință clătinată să nu fie!

Doamne, ține-mă să fiu doar al Tău!

Mary D. James (1810-1833)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, Te laud pentru minunăția extraordinară a prezenței Tale în viața mea. Mă rog să nu trăiesc nicio zi fără această prezență manifestată. În Numele lui Isus mă rog. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.