21 Iulie 2021

„Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printe pomii din grădină.” (Geneza 3:8)

„Lumea Îl caută pe Dumnezeu cu gândul că poate Îl va găsi; acest lucru nu se întâmplă, însă, pentru că Dumnezeu și omul sunt foarte diferiți în ceea ce privește moralitatea.

De aceea pare Dumnezeu atât de departe pentru atât de mulți oameni.

Când Adam a păcătuit, a fugit și s-a ascuns de prezența lui Dumnezeu.

Dumnezeu a întrebat: «Adame, unde ești?». Dumnezeu știa unde e Adam. Adam era cel care nu știa unde e Dumnezeu. Adam se pierduse fiindcă era departe de Dumnezeu. Avusese cândva părtășie intimă cu Creatorul său, dar apoi a apărut păcatul și a distrus din Adam ceea ce avea corespondent în inima lui Dumnezeu.

Aceasta este starea pierdută a lumii de azi. În inima omului există o rămășiță care tânjește după Dumnezeu, fără vreo cale de a intra în legătură cu El. Și, întrucât omul nu poate intra realmente în legătură cu Dumnezeu, diavolul vine cu numeroase lucruri pentru a-i distrage pe oameni de la dorul fără răspuns al inimii lor. Zarva, trăncăneala, ritualul și simulările iau locul Dumnezeului pe care Îl caută.

Doamne, ușa am închis, spune acum Cuvântul

Care în larmă și îmbulzeală nu se poate auzi;

Inima din lăuntrul meu acum tace,

Șoptește-Ți voia, cât am venit în singurătate,

Cât totul e liniștit.

          William M. Runyan (1870-1857)

Un răspuns personal

Duhule Sfânt, lipsită de Isus Hristos, lumea este pierdută. Oamenii au pierdut acea legătură vitală cu Cel care i-a creat după chipul Său. Tot ce este în lume stă împotriva lor, ca să nu-L găsească pe Isus. Lucrează în inimi, azi, pentru a-i aduce pe oameni înapoi acolo unde le este locul. Amin!”[1]


[1] [1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.