20 Iulie 2021

„Credincios este Dumnezeu, Care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.” (1 Corinteni 1:9)

„Conform teologiilor din orice confesiune, Dumnezeu este omniprezent, ceea ce înseamnă că este aproape de oricine, lângă orice loc – peste tot. Indiferent unde ne adunăm laolaltă ca și credincioși, suntem în apropierea lui Dumnezeu.

Părtășia noastră cu Dumnezeu nu are nimic de-a face cu spațiul, ci mai degrabă cu deosebirea de caracter.

Să zicem că un om foarte evlavios și unul neevlavios și rău ar fi obligați să meargă împreună într-o călătorie. Niciunul nu va face nicio concesie. Omul evlavios nu va ceda niciun centimetru spre păcat, iar păcătosul nu-i va permite omului sfânt nici măcar să-i vorbească. Au fost obligați să stea împreună un timp.

Despre ce ar putea vorbi? Ar trebui să găsească un numitor comun. Ar putea fi peisajul sau un arbore frumos, ori ceva de felul acesta. Nu ar putea avea niciodată părtășie. Ar fi la kilometri distanță chiar dacă ar fi de aceeași naționalitate, aproximativ de aceeași vârstă și ar călători în același vehicul spre același loc.

Părtășia nu se bazează pe apropiere, ci pe caracterul inimii. Putem avea părtășie cu Dumnezeu fiindcă avem ceva în noi care răspunde persoanei lui Dumnezeu.

Fiindcă eu, care am fost pierdut,

Iertare am prin al Său nume și Cuvânt,

Să mă ferească Dumnezeu să mă laud

Cu altceva decât cu crucea lui Hristos, Domnul meu!

Isaac Watts (1674-1748)

Un răspuns personal

Te iubesc, Doamne, și iubesc părtășia oamenilor cu credință similară. Părtășia noastră se bazează pe părtășia pe care o avem cu Tine. Nimic altceva nu ne aduce laolaltă în frumoasă armonie în afară de Tine. Mă rog în Numele lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.