19 Iulie 2021

„Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gândiri deșarte, și inima lor fără pricepere s-a întunecat”. (Romani 1:21)

„Domnul nostru Isus Hristos, Care este Dumnezeu întrupat, este în caracter tot ce e Dumnezeu. El este în chip perfect, întru totul și exact ce este Dumnezeu. Pavel îl descrie pe păcătosul înstrăinat ca umblând în vanitatea minții sale și având înțelegerea întunecată.

Îl descrie asta pe Isus? Îl descrie asta pe slăvitul Fiu al lui Dumnezeu? Ignoranța minții, orbirea inimii, incapabilă să simtă, dedată lascivității, umblării în necurățire și lăcomie Îl descriu pe Isus?

Aceste trăsături descriu exact opusul lui Isus. Ele arată că păcătosul este diferit de Dumnezeu în așa măsură încât distanța este una de caracter, nu de spațiu. Dumnezeu nu este la 100.000 de ani lumină față de păcătos. Nu e nici măcar la 1 cm distanță de păcătos. Și totuși El este departe de păcătos, deși destul de aproape pentru a-l smulge din flăcările iadului.

Trebuie să fie îngrozitor pentru Dumnezeu să fie așa de aproape și totuși să fie complet ignorat de omul creat, cândva, după chipul Său!

Lucrarea lui Hristos de pe cruce a fost să distrugă această deosebire și să aducă în inima omului acea magnifică prezență a lui Dumnezeu.

Isuse, ține-mă aproape de cruce,

Acolo un izvor scump,

Fără plată pentru toți, un pârâu al vindecării,

Curge din muntele Golgotei.

Fanny J. Crosby (1820-1915)

Un răspuns personal

Tată ceresc, azi accept crucea și tot ce a realizat Isus acolo pentru mine. Pe acea cruce, El a stat între Tine și mine și ne-a adus laolaltă, într-o unitate divină care era imposibilă omenește. Laud nespus Numele lui Isus! Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.