15 Iulie 2021

„Dacă voi zice: «Cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu», iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea strălucește ca ziua, și întunericul, ca lumina”. (Psalmul 139:11-12)

„Oricând se roagă lumea, de regulă o face fără a avea sentimentul apropierii lui Dumnezeu. Dumnezeu este mereu altundeva, de obicei undeva foarte departe.

Motivul este că, în cele spirituale, apropierea și asemănarea sunt la fel. Îndepărtarea înseamnă deosebire. Când este vorba de personalitate, când este vorba de duhuri, când este vorba de ceea ce nu este material, distanța nu înseamnă absolut nimic în toată această lume largă. De aceea a putut Isus să Se ducă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și să spună oamenilor de pe pământ: «Eu sunt cu voi mereu». Isus Hristos ca Dumnezeu, și Dumnezeu fiind duh, poate fi instantaneu peste tot în același timp, fără nicio problemă.

Oamenii sunt despărțiți de Dumnezeu nu pentru că El este departe spațial de ei, nu pentru că El este departe ca o galaxie sau o stea îndepărtată, ci pentru că există o deosebire de natură. Când ne proiectăm concepția omenească în cele spirituale, nu reușim să-L descoperim pe Dumnezeu.

O expresie binecunoscută azi sună așa: «Cineva acolo sus mă iubește». Nu-mi vine în minte o expresie mai oribilă decât asta. Lumea nu are legătura aceea intimă cu Dumnezeu, care vine prin cunoașterea lui Isus Hristos. Creștinul ar trebui să spună: «Hristos, Care este în mine, mă iubește!»

Soarele sufletului meu, Tu, drag Mântuitor,

Nu este noapte de ești Tu aproape;

O, de nu s-ar ridica niciun nor din pământ

Care să Te ascundă de ochii slujitorului Tău!

John Keble (1792-1866)

Un răspuns personal

Doamne Isuse, prin Tine am intrat în acea copleșitoare și minunată prezență a lui Dumnezeu. Eu Te cunosc și Tu mă cunoști pe mine, iar părtășia noastră este dulce în fiecare zi. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.