14 Iulie 2021

„Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca în Locuința morților, iată-Te și acolo”. (Psalmul 139:7-8)

„Câteodată spunem despre Dumnezeu că este aproape de noi sau departe de noi. Facem astfel de afirmații fără a medita la ele, deoarece în această privință gândim geografic sau astronomic. Gândim în metri, centimetri, kilometri.

Ne gândim la Dumnezeu ca fiind spațial (adică locuind în spațiu), ceea ce nu este așa. Dumnezeu cuprinde spațiul, așa că spațiul este în Dumnezeu. Niciodată nu ar trebui să ne gândim că Dumnezeu se află într-un anumit loc sau în altul – realitatea e că Dumnezeu este peste tot. David a spus: «Dacă mă urc în cer, Tu ești acolo; dacă îmi fac patul în Locuința morților, iată că ești tot acolo».

Nu-mi cereți să vă explic asta, dar țineți minte ce a spus John Wesley: «Nu respinge ceva pentru că nu-l poți înțelege».

Dacă cineva și-ar face patul în Locuința morților, omniprezența lui Dumnezeu ar cere ca oriunde este ceva, să fie și prezența lui Dumnezeu. Este cu neputință să scapi de prezența lui Dumnezeu. Oriunde ne aflăm, Dumnezeu este acolo. Problema constă în a recunoaște prezența lui Dumnezeu oriunde suntem acum.

Tu, partea mea de-a pururi, mai mult decât prieten

ori decât viața pentru mine;

Toată călătoria mea de peregrin, Mântuitorule, s-o fac cu Tine.

Aproape de Tine, aproape de Tine, aproape de Tine,

aproape de Tine;

Toată călătoria mea de peregrin, Mântuitorule, s-o fac cu Tine.

Fanny J. Crosby (1820-1915)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, deși nu pot înțelege pe deplin aceste lucruri profunde despre Tine, Te cred pe cuvânt. Nu înțeleg totul, dar Te iubesc și Te îmbrățișez în toată bunătatea manifestată a prezenței Tale. Laudă Numelui lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.