9 Iulie 2021

„Și a adăugat: «Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov». Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu”. (Exodul 3:6)

„Mulți creștini au învățat să trăiască urmându-L pe Domnul de la distanță. Pe măsură ce am îmbătrânit, am învățat să trăim în obscuritate și umbre, fără ca aceasta să ne deranjeze prea tare. Am învățat să trăim în frig și să nu ne deranjeze.

Petru L-a urmat pe Domnul de la depărtare, dar când Domnul S-a întors și L-a privit, Petru s-a dus afară și a plâns cu amar.

Tu ai lacrimi pentru neasemănarea ta cu Isus? Ai lacrimi pentru acea distanță dintre tine și Dumnezeu pe care o simți în sufletul tău? Ești recunoscător și mulțumitor pentru fiecare lucru binecuvântat și pentru bunătatea, îndreptățirea și harul bun al lui Dumnezeu din viața ta? Dumnezeu a fost așa de plin de har! Cu toate acestea, nu poți scăpa de sentimentul că Dumnezeu e departe de tine.

Poate că ai dat voie prea marii îngăduințe de sine, spiritului răzbunător, atitudinii călduțe sau spiritului lumesc să pună un nor peste fața lui Dumnezeu. Ce ai de gând să faci cu aceasta?

Când tu ai de-a face cu norul, soarele strălucește la fel de tare ca întotdeauna. Nimic nu poate lua locul trăirii în prezența manifestă a lui Dumnezeu! O, să-I privești fața cu minunare, adorare și închinare!

Față în față, o, fericită clipă!

Față în față să văd și să cunosc;

Față în față cu al meu Răscumpărător,

Isus Hristos, Care așa mult mă iubește!

Carrie E. Breck (1855-2934)

Un răspuns personal

Doamne, tânjesc să-Ți privesc fața. Tânjesc să Te văd așa cum dorești Tu să Te văd, fără toate piedicile păcatului și răzvrătirii. Pot face asta numai prin Isus Hristos, Mântuitorul meu. În Numele Lui mă rog. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.