8 Iulie 2021

„Domnul împărățește: să se înveselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe! Norii și negura Îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie”. (Psalmul 97:1-2)

„Dacă ne gândim la experiența creștină obișnuită, majoritatea creștinilor nu sunt de fapt axați pe cele cerești. Cântăm: «Atrage-mă mai aproape», însă tot există o distanță între Dumnezeu și noi. Fiecare creștin este la fel de aproape de Dumnezeu ca orice alt creștin, doar că există o problem – Dumnezeu nu Se poate manifesta multor creștini, deoarece există o deosebire de natură.

Ei au suficient din natura lui Dumnezeu pentru a fi îndreptățiți și regenerați, dar nu destul pentru a asigura acea părtășie. În ziua de azi există o nevoie disperată după desăvârșirea părtășiei cu Dumnezeu – o părtășie care ne va ridica deasupra lucrurilor firești ale acestei vieți.

În ultimele câteva generații a existat o mișcare foarte intensă către religia exterioară și ceea ce numesc eu «creștinism tehnic». Pentru unii creștini este greu să renunțe la «jucăriile lor religioase» și să se concentreze pe comuniunea cu Dumnezeu. Cu toate acestea, tot ce este în inima noastră regenerată este îndreptat în direcția cerului.

Ceea ce hrănește comuniunea noastră cu Dumnezeu este atmosfera rarefiată a cerului. Însă aceasta nu este niciodată satisfăcută de lucrurile exterioare. A sosit vremea să lăsăm deoparte «jucăriile religioase» și să ne ațintim atenția spre locurile cerești, unde Dumnezeu domnește cu autoritate supremă.   

Sunt adâncimi ale iubirii ce nu le pot cunoaște

Până ce marea cea îngustă n-o voi traversa;

Sunt înălțimi de bucurie ce nu le pot atinge

Până ce în pace cu Tine nu-mi voi găsi odihna.

Fanny J. Crosby (1820-1915)

Un răspuns personal

Tată din cer, ce ușor este să ajungem să fim preocupați de jucării și divertisment! Eliberează-mă de orice obstacol și distragere de la comuniunea cu Tine. Cer asta în Numele lui Isus. Amin.”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.