5 Iulie 2021

„Isus zicea: «Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!» Ei și-au împărțit hainele Lui între ei, trăgând la sorți.” (Luca 23:24)

„Bunăvoința lui Isus este în dezacord cu asprimea, severitatea, duritatea, înverșunarea, amărăciunea și aciditatea din viața atâtor oameni. Ce contrast!

Cum Se poate simți «ca acasă» un Mântuitor binevoitor, alături de un creștin aspru? Și încă ceva: Domnul nostru a fost un Domn iertător și i-a iertat pe oameni chiar și când atârna pe cruce!

Și totuși, cât de duri și de răzbunători sunt atâția dintre copiii Domnului! Oamenii își amintesc lucruri care s-au întâmplat în urmă cu 20 de ani și pe care nu le pot uita. «A, am iertat, desigur, dar nu pot să uit.» Isus a fost iertător și a dovedit că este iertător murind. Noi dovedim că suntem răzbunători și duri prin multe, multe dovezi și demonstrații.

Dacă vrem să avem acel gen de părtășie și comuniune cu Dumnezeu pe care dorește El să-l avem, ne putem apropia doar în spiritul lui Isus. Ce acceptă Dumnezeu este ceea ce vedem și descoperim în Domnul Isus Hristos prin: sfințenia Sa, dragostea Sa și spiritul Său iertător. Când acestea ajung să facă parte din viața mea și pun stăpânire pe mine, mă pregătesc pentru părtășie și comuniune cu Dumnezeul atoputernic!

Te voi iubi, Dumnezeule și Tată!

Răscumpărătorul și Împăratul meu!

Te voi iubi, căci fără Tine

Viața nu e decât amărăciune.

Madame Guyon (1648-1717)

Un răspuns personal

Tată drag din cer, datorită spiritului iertător al Domnului Isus Hristos, eu pot avea un duh iertător în mine față de toți cei care mă supără. Curăță-mă până în punctul iertării absolute și adu-mă în punctul iubirii absolute. În numele lui Isus, Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.