3 Iulie 2021

„Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător.” (1 Petru 2:23)

„Simt o greață profundă în inima mea; mi-e greață de mine, de prietenii mei și de predicatorii aflați în lucrarea de slujire, în ziua de azi. Am devenit din cale afară de egocentrici, și totuși vorbim tare despre slăvirea lui Dumnezeu, spunând cu lăudăroșenie: «Aceasta este slava lui Dumnezeu. »

De unde știi că ești egocentric?

Este foarte simplu. Dacă te supără cineva, îți sare imediat muștarul pentru că ești egoul tău primează și ești prea îngăduitor cu tine însuți. Imediat începi să te aperi împotriva tuturor așa-numiților «dușmani». Să îndrăznească cineva să te supere, că va afla imediat ce simți.

Hristos nu a fost așa. El S-a dat pe Sine și nu Și-a ponegrit dușmanii.

Inima oricărui creștin egocentric și prea îngăduitor cu sine nu poate fi încălzită. Creștinul care se apără constant nu va trăi niciodată profunzimea părtășiei și comuniunii cu Dumnezeu.

Hristos ne-a iubit; El este Păstorul nostru. El este Avocatul nostru de sus, Care ne pledează cauza. Noi suntem frații Săi, iar El este Dumnezeul nostru. Însă schimbările de părtășie și suavitate în sfinți, câtă vreme umblă pe pământ, sunt mai mult decât schimbări tehnice.

Rafale pline de har ale binecuvântării cerești

În dragostea Ta pentru noi reverși;

A Duhului Tău prezență să o simțim,

Oh, trezește-ne prin al Tău Cuvânt!

Daniel W. Whittle (1840-1901)

Un răspuns personal

Doamne, inima mea are nevoie de un suflu de sus. Schimbă în mine ceea ce trebuie schimbat pentru a mă aduce în suavitatea părtășiei Tale. Cer asta în Numele lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.