2 Iulie 2021

„Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-Ți lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-Ți aminte de îndurările Tale!” (Habacuc 3:2)

„Ceea ce ne trebuie azi, mai mult decât orice, este o trezire! Trezirea este, printre alte lucruri, o manifestare bruscă a prezenței lui Dumnezeu. Nu este venirea soarelui, ci soarele care străpunge norii. Deși poate că soarele este ascuns, el tot se află acolo până când străpunge norii.

O trezire nu este Dumnezeu Care vine la noi, ci Dumnezeu Care străpunge obstacolele ce ne împiedică să-L cunoaștem prin trăire. Cel mai mare lucru care ne împiedică să trăim cu adevărat o astfel de mișcare a lui Dumnezeu este egoismul nostru. Vrem ca Dumnezeu să facă ceva în viața altcuiva, dar în viața noastră nu avem de gând să facem nicio schimbare. Suntem mulțumiți de felul în care trăim, chiar dacă nu simțim prezența lui Dumnezeu adânc în inima noastră.

Dacă vrem să avem părtășie cu Dumnezeu și comuniune cu El, trebuie să fim așa cum este Isus. Trebuie să ne pocăim de egoismul care ne încleștează inima, de îngăduința de sine care domnește în viața noastră, și să le mărturisim lui Dumnezeu ca păcat. Odată ce acest reziduu spiritual e scos din inima noastră, soarele prezenței lui Dumnezeu va pătrunde și va străluci adânc în ea.

Însuflețește-Ți lucrarea, o Doamne!

Și dă bucurie din belșug;

Umple-ne inima cu dragoste desăvârșită

Și arde tot ce-i rău!

Oswald J. Smith (1889-1986)

Un răspuns personal

Duhule Sfânt al puterii Cinzecimii, străpunge norii disperării și ai descurajării și strălucește peste inima mea în sclipirea sfințeniei Tale! Umple-mă cu lumina sfântă a prezenței Tale! În Numele lui Isus mă rog. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.