1 Iulie 2021

„Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt […]. Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, și fiți sfinți; căci Eu sunt sfânt.” (Levitic 11:44-45)

„Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoaștem pe Isus. Cu cât Îl cunoaștem mai bine pe Isus, cu atât Îl vom înțelege mai bine pe Dumnezeu și ne vom înțelege mai bine pe noi, ca și creștini.

Primul lucru pe care trebuie să-l înțeleg despre Isus este sfințenia Sa. Dumnezeul nostru este sfânt, Domnul nostru Isus Hristos este sfânt, iar pe Duhul Îl numim Duhul Sfânt. Sfințenia trebuie să fie, de asemenea, una dintre calitățile noastre în calitate de creștini. Așa cum Dumnezeu este sfânt, și noi trebuie să fim sfinți. Am observat cât de pătat, de mânjit și de firesc este creștinul obișnuit. Este ceva cu totul diferit de persoana Domnului Isus Hristos. Dintr-un motiv oarecare, creștinul de rând permite pete spirituale în viața sa.

Trec luni de zile fără pocăință. Trec ani fără a cere să fim curățați și fără a ne scoate petele de pe haine; fără a cere să fim curățați de caracterul nostru firesc și de neasemănarea cu chipul lui Dumnezeu din inima noastră. Apoi cântăm: «Atrage-mă mai aproape, mai aproape, mai aproape, Domn binecuvântat», sau ne rugăm: «Vino, Doamne! Vino la această întrunire.» Adevărul este că Dumnul e acolo, iar ceea ce ne rugăm e: «O Doamne, arată-Te.»

Domnul sfânt nu poate să Se arate în comuniune deplină unui creștin nesfânt. Pentru   a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu prin trăire, trebuie să fim evlavioși în toate aspectele vieții noastre. Trebuie să fim ca Hristos și, deci, la fel de sfinți ca El.

Sfânt, sfânt, sfânt! Toți sfinții Te adoră,

Aruncându-și cununile de aur în jurul mării de sticlă;

Heruvimi și serafimi se prosternă înaintea Ta,

Care ai fost și ești și în veci vei fi!

Reginald Heber (1783-1826)

Un răspuns personal

Binecuvântat Duh Sfânt, sfințenia Ta mă face să dau înapoi; și totuși, asta e tocmai ce mă atrage spre Tine. Curăță-mi inima în așa fel încât sfințenia Ta să fie dorința inimii mele! Cer asta în Numele lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.