23 Iunie 2021

,,Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor, Trece cu măreţie pe nori. Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost și sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta și a zis: Nimiceşte-l.”   (Deuteronomul-26:27)

                        Nu poți avea comuniune acolo unde există neasemănare deplină. Comuniunea este posibilă doar acolo unde există asemănare absolută. Te poți duce la orice creatură care are o natură diferită de a ta și nu poți avea comuniune. Îți mângâi câinele pe creștet, dar nu poți avea comuniune cu el. Câinele nu poate avea comuniune cu tine pentru că există o deosebire prea mare de natură.

             Din același motiv , Dumnezeu nu poate avea comuniune cu păcătosul, deoarece există o deosebire brutală, o diferență care face comuniunea imposibilă.Omul nou din yine este omul regenerat. Ai pornit pe calea către asemănarea lui Dumnezeu și există destulă asemănare acolo, chiar și în proaspătul convertit, încât Dumnezeu poate avea comuniune fără incongruență. El găsește o parte din chipul Său în omul regenerat. Dumnezeu, fiind  Dumnezeul  care este, nu poate avea niciodată comuniune nu nimic în afară de asemănarea Sa. Acolo unde nu există nicio asemănare, nu poate exista nicio părtășie între Dumnezeu și acel lucru neasemănător. Când lucrul acesta este restabilit într-o persoană, Dumnezeu începe comuniunea și, desigur, El poate avea o comuniune mai profundă în funcție de plinătatea si deplinătatea acelei compatibilități.

               Ce părtășie, ce bucurie divina, Să mă sprijin de veșnicele brațe;

          Ce binecuvântare, ce pace am, Să ma sprijin de veșnicele brațe.

         Elisha A. Hoffman (1839-1929)

      Un răspuns personal

Doamne Isuse, ce călduroasă e umblarea  mea de azi, în părtășie cu Tine pe tot drumul. Te laud pentru această părtășie care mi-a transformat viața într-așa o bucurie. Amin.

_____________________

 Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.