17 Iunie 2021

„ Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic şi l-a nimicit pironindu-l pe cruce.” 

(Coloseni 2:13-14)

            După toate cele prin care trecuse fiul risipitor, el și-a venit în cele din urmă în fire. Aceasta este o călătorie care merită făcută. Imediat ce și-a venit în fire, a știut ce trebuie să facă.

Câți oameni nu rătăcesc în țara îndepărtată? Poate că imprejurările în care se află le produc frustrare. Poate că încearcă să-și dea seama ce au de făcut. Până când nu-și vin în fire și nu văd cine sunt în realitate, nu vor ști niciodată ce să facă.

Risipitorul a trebuit să-și dea seama unde se află și de unde venise pentru a ști realmente unde trebuie să se ducă. Când s-a dus acasă, tatăl l-a salutat și a zis: „Acest fiul al meu a fost mort și acum e viu.”

Harul Lui Dumnezeu curge liber și este tot harul de care ar avea nevoie cineva vreodată. Dacă vă opuneți cu încăpățânare Lui, harul Lui Dumnezeu ar putea la fel de bine să nu existe pentru voi, iar Hristos ar fi putut la fel de bine să nu moară. Dacă cedați în fața Sa și veniți acasă, atunci toată copleșitoarea și incomprehensibila plentitudine a bunătății, a binevoinței și mărețele și nețărmurite întinderi ale naturii Lui Dumnezeu sunt de partea voastră.

De Dumnezeu departe eu am rătăcit,

Acum mă-ntorc acasă;

Prea mult al păcatului drum l-am bătut,

Doamne, mă-ntorc acasă.

William J. Kirkpatrick (1838-1921)

Un răspuns personal

Doamne, Tatăl meu ceresc, „acasă” e un cuvânt foarte frumos. Faptul că Tu m-ai primit cu brațele deschise acasă e mai mult decât pot pricepe. Însă, da, faptul că sunt binevenit acasă e așa de minunat! Lăudat să fie Domnul. Amin.

_____________________

 Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.