15 Iunie 2021

„Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: ,,Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.” Şi tatăl le-a împărţit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată.” (Luca 15:12-13)

Mulți au încercat să-l explice pe fiul risipitor. Unii zic că era un om căzut de la credință. Alții că era un păcătos. Însă eu mi-L pot imagina pe Dumnezeu spunând despre un păcătos: ,,Acest fiu al meu a fost mort și acum iarăși e viu.”

             Nu am putut accepta toate acestea. Așa că m-am dus la Dumnezeu și L-am rugat: ,,Doamne, vrei să-mi arăți?”

            M-am dus undeva singur, aveam un loc unde-mi petreceam zile întregi singur singurel în rugăciune și m-am dus acolo. Deodată a venit peste mine o înțelegere. Nu am avut niciodată vreun motiv să mă îndoiesc de Dumnezeu când m-a învățat Biblia Sa și cred că El a spus inimii mele: ,,Fiul risipitor nu este nici unul căzut de la credință și nici un  păcătos. Fiul risipitor este neamul omenesc. Neamul omenesc s-a dus în cocina de porci, în țara îndepărtată, în Adam, și s-a întors înapoi în Hristos, Fiul meu.”

              Fiul risipitor face parte dintr-un grup de trei pilde. Este pilda oii pierdute, pilda monedei pierdute și pilda fiului pierdut. Oaia care rătăcea este o parte a neamului omenesc care va fi mântuită, iar când se va întoarce este acea parte a neamului omenesc care este răscumpărată și va accepta răscumpărarea.

Isus Păstorul meu e; El e cel care sufletul mi-a iubit,

El e cel care în sângele Său m-a spălat, El e cel care întreg m-a făcut.

El e cel care pe cel pierdut l-a căutat, care oaia rătăcită a găsit;

El e cel care în turmă m-a adus, El e cel care încă mă ține.

                                    Horatius Bonar (1808-1889)   

Un răspuns personal

Dumnezeule și Tată drag, apreciez perseverența cu care m-ai adus înapoi în turmă. Răscumpărarea mea este cea care m-a adus în părtășie cu Tine și această părtășie o prețuiesc mai mult decât orice altceva în lumea aceasta sau cea care va veni. Te laud și îți mulțumesc în numele lui Isus. Amin.

_____________________

 Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.