12 Iunie 2021

„M-am uitat, şi împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost jungheat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!“ (Apocalipsa 5:11-12)

Dacă îngerii ar putea ar fi invidioși, s-ar putea uita la păcătoșii răscumpărați, dorind să cerceteze taina ispășirii lui Dumnezeu. Îngerii, care pot purta fericirea arzătoare înaintea tronului, nu au cunoscut niciodată o lume păcătoasă ca aceasta. Dumnezeu le spune doar să meargă să-I ajute poporul și îi trimite să fie duhuri slujitoare pentru cei care vor moșteni mântuirea, dar nu le va explica niciodată ispășirea.

           Mă îndoiesc că există un înger sau un arhanghel, undeva în cer, care să înțeleagă ce s-a întâmplat pe cruce. Mi-i închipui stând în jurul crucii, întrebându-se ce se petrece. Noi știm mai multe decât ei. Știm că El a murit. Știm că, întrucât el a murit, noi nu mai trebuie să murim. Știm că El a înviat din morți și fiindcă el a înviat din morți, și noi vom învia din morți pentru a crede in el. Știm că s-a dus la dreapta lui Dumnezeu și S-a așezat cu aprobare perfectă și știm că deoarece el a făcut asta, vom merge acolo să fim cu El.

          Dumnezeu a îngropat secretul ispășirii în inima Sa mare, pe vecie și noi nu putem decât sa spunem: „Vrednic este Mielul“.

          Vrednic Tu ești, vrednic Tu ești vrednic Tu ești, O, Doamne,

          Slavă, slavă și cinste, slavă, cinste și putere să primești;

          Căci Tu le-ai creat, pe toate le-ai creat, pe toate Tu le-ai creat;

          Și pentru plăcerea ta sunt create, O, Doamne, vrednic Tu ești.

                                  (Pauline M. Mills 1898-1991)

Un răspuns personal

Miel drag a Lui Dumnezeu, tainele care-Ți înconjoară lucrarea mă fascinează. Cu cât meditez mai mult la ele, cu atât par mai tainice. Tot ce pot face este să zic: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat.“ Amin și amin..