11 Iunie 2021

Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei…„Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.” (1 Timotei 3:16)

       Când meditez la ispășire, trebuie să mărturisesc că nu știu cum a fost relizată; nu știu decât că Dumnezeu a făcut-o. 

       Nu pot decât să stau în valea oaselor uscate, ca Ezechiel, să-mi ridic mâna către Dumnezeu și să zic: „Oh, Doamne Dumnezeule, Tu știi.” Îmi pot închipui îngerii privind peste umărul profeților când scriau despre ispășire, dorind să o cerceteze. Nici măcar îngerii cu privirea ageră din jurul tronului lui Dumnezeu nu știu cum a fost făcută. 

      Până și apostolul Pavel a spus că aceasta e taina lui Dumnezeu manifestată pentru oameni. Pentru că a făcut toate acestea, uluitorul har a lui Dumnezeu se revarsă spre toți oamenii. Pavel, una dintre cele mai mari minți din toate timpurile, nu a putut pătrunde taina acestei lucrări de ispășire.

      Slava lui Dumnezeu, nu trebuie să o înțelegem pentru a beneficia de ea! Acest har uluitor al lui Dumnezeu curge spre noi prin Domnul Isus Hristos care a isprăvit lucrarea de ispășire pentru timp și eternitate.

Binecuvântată să fie Fântâna de sânge, ce unei lumi de păcătoși a fost descoperită; Binecuvântat să fie scumpul Fiu al lui Dumnezeu, doar prin ale Sale răni tămăduți noi suntem.

Deși am rătăcit departe de a Sa turmă, durere și vai pricinuind inimii mele,

Spală-mă în al Mielului sânge și mai alb decât zăpada voi fi.

        Eden R. Latta- (1839-1915)

Un răspuns personal

Doamne Isuse, Te laud nespus pentru sângele pe care L-ai vărsat pe crucea Golgotei. Eu nu înțeleg toate ramificațiile jertfei Tale, însă am beneficiat în toate domeniile vieții mele datorită ei. Îți mulțumesc pentru jertfa pe care ai adus-o pentru mine. Amin.

_____________________

 Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.