10 Iunie 2021

 Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.” (1 Timotei 2:5-6)

         Trebuie să ne amintim și să medităm la adevărul că

 în tot ce face Dumnezeu, El întotdeauna Se poartă în armonie perfectă cu cine este El. 

        Actul de ispășire al lui Isus nu putea fi doar un act divin, întrucât trebuia să fie pentru oameni. Nu putea fi doar un act omenesc, întrucât numai Dumnezeu îl putea face. De aceea, actul ispășirii a fost un act omenesc și un act divin în armonie perfectă. 

        Ispășirea a avut loc în istorie, un act făcut o data, împlinit acolo în întunericul de pe cruce; ascuns acolo, un act secret și niciodată repetat. Acest act a fost recunoscut și acceptat de Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care l-a înviat pe Isus din morți a treia zi și L-a pus la dreapta Sa.

        De aceea este important ca noi să nu ne degradăm prin vulgarizarea ispășirii. Eu cred că Isus a plătit prețul, da; dar nădăjduiesc că știu ce vreau să spun și nu-l fac să însemne mai puțin decât ce intenționează Dumnezeu să fie. Noi trebuie să medităm foarte atent și cu rugăciune la minunata doctrină a ispășrii.

          E o fântână plină cu sânge scos dine venele lui Emanuel;

          Iar păcătoșii, cufundați sub acel șuvoi, își pierd toată vinovata întinare.

                 William Cowper -(1731-1800)

             Un răspuns personal

Doamne, sunt uluit de ispășirea pe care Fiul Tău, Domnul Isus Hristos, a săvârșit-o pe cruce. Nu știu cum mă afectează pe mine, tot ce știu este că mă afectează și laud minunatul nume al lui Isus. Amin.

_____________________

 Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.