09 Iunie 2021

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ.” Filipeni 2:8-10

    „Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine” a spus Domnul nostru Isus Hristos, Harul care s-a revărsat din coasta străpunsă a lui Hristos când a atârnat pe cruce si a murit, te mântuiește pe tine și pe mine astăzi.

    Întotdeauna trebuie să ne amintim asta. Petru a trăit acest sentiment când a spus că nu este niciun nume dat sub ceruri între oameni prin care trebuie să fim mântuiți. Motivul este, desigur, acela că Isus Hristos este Dumnezeu. El întotdeauna a fost Dumnezeu și întotdeauna va fi.

    Când Hristos a venit în trup, a fost doar un incident în existența Sa. Nimeni altcineva nu putea să se îmbrace într-un trup, fiind în continuare Dumnezeul infinit. Nu întrebați cum a făcut asta; simplul adevăr este că a făcut-o.

    Legea a putut veni numai prin Moise și numai legea putea veni prin Moise; dar harul a venit prin Isus Hristos, și El a fost de la început. Harul putea veni numai prin Isus Hristos, fiindcă nimeni altcineva în afară de Dumnezeu nu putea muri pentru umanitate.

    Când Isus a umblat pe pământ și a mângâiat copilașii pe creștet, a iertat femeile ușuratice și a binecuvântat omenirea, nu a făcut decât să Se poarte ca Dumnezeu într-o situație data. Asta-I tot…S-a purtat ca Dumnezeu și atât.

Isus e cel mai dulce nume pe care-l cunosc,

Și El este la fel ca al Său nume fermecător,

Acesta-I motivul pentru care așa de mult Îl iubesc;

Oh, Isus e cel mai dulce nume pe care-l cunosc.

      Lela Long- (1896-1951)

   Un răspuns personal

Tatăl nostrum din ceruri, numele lui Isus rezonează în inima mea și nu mă mai satur să șoptesc acel nume în pacea închinării și laudei mele. Mă rog ca acest nume minunat să fie tema vieții mele. În acest nume al lui Isus mă rog. Amin.

_____________________

[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.