08 Iunie 2021

„Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:32)

          Dumnezeu este așa de bun încât infinitatea nu va putea să o măsoare. Este nemăsurat de iubitor; dar este și sfânt și drept. Trebuie să ținem minte asta tot timpul.

        Harul lui Dumnezeu vine numai prin Isus Hristos. A doua Persoană a Sfintei Treimi a deschis canalul harului și el curge prin El. A curs prin el din ziua în care Adam a păcătuit, pe toată perioada Vechiului Testament și nu curge niciodată în alt fel.

      Unii nu prea reușesc să-L priceapă pe acest Dumnezeu. Devin poetici și visători când se gândesc la bunătatea tatălui nostru ceresc care este dragoste, dragostea este totul în toți și totul va fi bine. Asta însumează mare parte din învățătura de azi, dar este o învățătură falsă.

      Dacă vreau să cunosc acest har nemăsurabil, această bunătate copleșitoare și uluitoare a lui Dumnezeu, trebuie să pășesc sub umbra crucii. Trebuie să vin acolo unde își eliberează Dumnezeu harul. Ori mă uit înainte spre El, ori mă uit înapoi spre El. Trebuie să mă uit într-un fel sau altul la acea cruce pe care a murit Isus.

Atotputernic Dumnezeu, împărtășește-Ți harul;

Convingere profundă pune în fiecare inimă;

Nu ne lăsa să irosim, cu grij mărunte,

Viața noatră care de a Ta milă a fost cruțată.

              Philip Doddridge-(1702-1751)

 Un răspuns personal

Te laud, Dumnezeule și Tată al Domnului nostru Isus Hristos, pentru că prin Hristos Ți-ai canalizat atât de eficace harul în viața mea. Harul Tău este partea mea în fiecare zi. Laudă numelui lui Isus! Amin [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.