6 Iunie 2021

„Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună.” (2 Corinteni 9:8)

Infinitatea lui Dumnezeu înseamnă că harul Lui trebuie să fie mereu fără măsură. Când cântăm despre harul lui Dumnezeu, sigur că este uluitor. Uitați-vă la voi înșivă, vedeți cât sunteți de păcătoși și spuneți: „Harul lui Dumnezeu trebuie să fie vast, enorm ca spațiul pentru a ierta un păcătos ca mine.”

     Când Dumnezeu arată har unui păcătos, El nu este dramatic; nu face decât să Se poarte ca Dumnezeu. El nu Se va purta niciodată altfel decât ca Dumnezeu.

     Să luăm, de exemplu, pe cineva condamnat pe dreptate. Când omul acela a întors spatele harului lui Dumnezeu în Hristos și a refuzat să fie scăpat, vine momentul când Dumnezeu trebuie să-l judece; când Dumnezeu îl judecă pe om, El Se poartă conform naturii Sale. Când Dumnezeu arată dragoste neamului omenesc, El Se poartă conform naturii Sale. Când Dumnezeu  arată judecată îngerilor care nu și-au păstrat starea dintâi, El se poartă conform naturii Sale. Dumnezeu Se poarta totdeauna în conformitate cu plinătatea naturii Sale sfinte, perfecte și simetrice. Dumnezeu simte întotdeauna copleșitoarea Sa plenitudine de bunătate și o simte în armonie cu toate celelalte atribute ale Sale.

      Nimic nu ar trebui să creeze laudă în noi mai mult decât cunoașterea faptului că Dumnezeu Se va purta mereu conform naturii Sale.

      O, har uluitor, ce dulce sunet, ce un netrebnic ca mine ai mântuit! Cândva pierdut eram, și-acum am fost găsit, eu orb eram, dar azi vedere am primit.

( John Newton 1725-1807)

Un răspuns personal

Doamne Isuse, minunatul meu Mântuitor, Te binecuvântez nespus pentru harul care a putut mântui un netrebnic ca mine! Mă închin Ție pentru că Tu ai făcut închinarea mea vrednică de Tine. Amin și amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.