31 mai 2021

31 mai 2021

            Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. (Evrei 4:16)

            Planul de răscumpărare al lui Dumnezeu a fost făurit și chibzuit cu atenție și a venit potrivit planului străvechi al lui Dumnezeu în Hristos Isus.

Harul nu a avenit când Hristos S-a născut într-o iesle sau cînd a fost a fost botezat ori uns de Duhul. Nu a venit când El a murit pe cruce sau când a înviat din morți ori când S-a dus la dreapta Tatălui.

Harul a venit de la străvechiul început, prin Isus Hristos, Fiul Veșnic, și a fost manifestat pe crucea de pe Golgota. El a fost întodeauna funcțional, de la început.

Dacă Dumnezeu nu ar fi lucrat în har, El ar fi măturat tot neamul omenesc, i-ar fi zdrobit pe Adam și Eva cu călcâiul într-o judecată cumplită, pentru că și-o făcuseră cu mâna lor. Pentru că Dumnezeu era un Dumnezeu al harului și pentru că El deja plănuise veșnicia, Mielul lui Dumnezeu a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Nu a existat nicio încurcătură în planul divin; Dumnezeu nu a trebuit să bată în retragere, zicând: Scuze, dar am încurcat lucrurile aici. El a mers pur și simplu înainte cu planul Său de răscumpărare.

O, iubire minunată! A sângera și a muri,

Apurta crucea și rușinea,

Pentru ca păcătoșii vinovați, ca mine,

Să poată numele plin de har să-Ți cheme!

JOHN NEWTON (1725-1807)

Un răspuns personal..

Scumpe Doamne Isuse, mă plec înaintea Ta, mulțumindu-Ți pentru harul care a făcut posibilă răscumpărarea mea. Lăudat fie numele Tău. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.