28 mai 2021

28 mai 2021

             Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă,  și nu lipește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană.Doamne al oștirilor,ferice de omul care se încrede în Tine!  (Psalmul 84:11-12)

            A crede că Dumnezeu a dat legea prin Moise, și de aceea Moise nu a cunoscut deloc harul, înseamnă a interpreta greșit sau a nu citi acel pasaj corect. Nu spune Biblia că înainte de potop, Noe a găsit har în ochii Domnului? Unde a găsit el acel har?

            După ce legea a fost dată,Moise a fost pe munte 40 de zile și 40 de nopți, când Dumnezeu a întins degetul din foc și din furtună și a dăltuit cele 10 cuvinte pe tablete de piatră. Acesta a fost un punct important în istorie,dar nu a negat în niciun fel harul lui Dumnezeu.

            Biblia spune: Ai găsit har în ochii Mei și te cunosc pe nume (vezi Exodul 33:12). Dumnezeu nu a tratat cu Moise pe baza legii,ci pe baza harului.

            Moise a știut asta și a zis: Dacă am găsit har în ochii Tăi…..(vezi v.13).Cum ar fi putut fi altfel? Cum ar fi posibil ca Dumnezeu să acționeze numai în temeiul legii în Vechiul Testament și numai în temeiul harului în Noul dacă Dumnezeu nu Se schimbă? Dacă imuabilitatea este un atribut a lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu trebuie să Se poarte întodeauna conform naturii Sale.

             Dumnezeu va da tot harul necesar, și-l va încununa cu slavă pe deasupra. El ne dă toate lucrurile și nu lipsește, de niciun bine sufletele drepte. (Isaac Watts).

Un răspuns personal..

Ce mult Te laud, Doamne,pentru că Tu întodeauna Te porți conform naturii Tale! Marea mea mângâiere este că atunci când vin la Tine știu că Tu vei fi mereu același. Te binecuvântez în numele scump al Domnului Isus Hristos. Amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.