27 mai 2021

27 mai 2021

            Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin îndurarea Ta îl îndrepți spre locașul sfințeniei Tale. (Exodul 15:13)

            În Vechiul Testament se vorbește de patru ori mai mult despre îndurare decât în Noul. Pe de altă parte, în mod straniu și minunat, în Noul Testament se spun de peste trei ori mai multe despre har decât în Vechiul.

            Citim că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Isus Hristos (vezi Ioan 1:17). Hristos este canalul binecuvântat prin care curge harul, dar acest lucru poate fi înțeles greșit. Din păcate, foarte mulți au făcut așa.

            Să nu subestimați niciodată capacitatea oamenilor buni de a înțelege greșit. În majoritatea cazurilor, mulți au dat acestui lucru înțelesul că Moise a cunoscut numai legea și Hristos cunoaște numai harul. Acesta nu a fost învățătura părinților noștri și nu o veți găsi în niciuna dintre scrierile puritanilor, nici măcar a lui Jean Calvin sau a marilor inițiatori ai mișcărilor de trezire și reformatori.

            Nu se poate spune prea des că este nevoie de tot Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l face Cuvântul lui Dumnezeu. A-l împărți, chiar și corect, înseamnă a-ți asuma marele risc al înțelegerii greșite. Când împărțim și clasificăm Scriptura, dăm de pericolul interpretării greșite.a minții și inimii lui Dumnezeu. Lăsați această lucrare Duhului Sfânt care insuflă adevărul în inima noastră.

            De ce? Domnul Dumnezeul nostru e bun, îndurarea Sa e sigură pe veci, al Său adevăr a stat întodeauna ferm, și din veac va dăinui. (William Kethe).

Un răspuns personal..

Cuvântul Tău, Doamne,este mediul meu zi de zi. Binecuvântatul Tău Duh Sfânt să-mi deschidă inima pentru a-mi putea hrăni sufletul cu delicatesele harului Tău. În numele lui Isus,amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.