26 mai 2021

26 mai 2021

            Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără Lege. Dar în mijlocul strâmtorii lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit. (2 Cronici 15:3-4)

            Harul este buna plăcere a lui Dumnezeu care decurge din bunătatea lui Dumnezeu și este cum este Dumnezeu. Dacă ar fi să-L întălniți pe Dumnezeu, ați descoperi că așa este Dumnezeu.

            Harul este ceea ce în Dumnezeu face să capete favoare cineva care era pe nedrept în defavoare.  Fiindcă  veni vorba, harul și favoarea sunt întrebuințate în interschimbabil în Biblia în limba engleză.

            Harul este bunătatea lui Dumnezeu care înfruntă demeritul omenesc. Când dreptatea cercetează o situație morală, ea dă ca verdict moartea. Însă bunătatea lui Dumnezeu dorește să acorde binecuvântarea, și aceasta este har chiar și pentru cei care nu îl merită ci au un demerit specific.

            Există o diferență între niciun merit și demerit. Niciun merit este pur și simplu un lucru negativ, este lipsă. Demeritul este un lucru pozitiv care înseamnă nu doar că nu este niciun merit, ci este și opusul meritului. Noi am trecut dincolo de a nu avea niciun merit, într-o poziție în care datorăm mai mult decât am putea plăti vreodată. Începem cu o datorie și asta nu face decât să se înrăutățească. Oricât am încerca, nu am putea face nimic pentru a șterge totul cu buretele.

            Harul lui Dumnezeu trece peste toate acestea și ne face să căpătăm favoarea Sa.

             Har minunat al iubitorului nostru Domn, har ce-i mai mare decât păcatul și vina noastră, acolo, pe Golgota revărsat, acolo unde sângele Mielului a fost revărsat. (Julia H. Johnston).

Un răspuns persosonal…

Doamne Isuse Hristoase, ce ai făcut Tu pe Golgota depășește orice pot eu înțelege. Contemplu, dar nu pot înțelege, însă ce ai făcut Tu acolo a adus în viața mea harul minunat a lui Dumnezeu. Amin și amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.