23 mai 2021

23 mai 2021

            Oamenii din Bet-Șemeș au zis: ,,Cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi? (1 Samuel 6:20)

            Ușile bisericii sunt larg pentru oricine dorește să vină și să devină membru. Eu cred sincer că unii sunt de părere că o ușă deschisă ce dă în biserică este o ușă deschisă în cer. Nu trebuie decât să treci prin ușa bisericii și mai jos, pe dreapta este ușa ce duce în cer. Nu mai este nevoie de pocăință pentru a deveni membru al bisericii. În ziua de azi, cele mai multe biserici în mod cert nu mai cer să duci o viață sfântă.

            Problema noastră este că ne ținem sau permitem ca bisericile noastre să rămână de un gri spălăcit în loc să pledăm pentru albul sfânt. Suntem dispuși să acceptăm ceva șters câtă vreme nu ofensează pe nimeni.

            Ori de câte ori spun asta, vine cineva și-mi zice: ,,Ei, frate, nu te ambala așa și nu deveni fanatic, nu înțelegi că Dumnezeu ne înțelege firea și știe că suntem numai țărănă?”.

            Poate că e o poziție dificilă, însă eu cred că ceea ce Dumnezeu nu poate privi este ceva în care nu ar trebui să ne implicăm. Calificarea pentru a deveni membru al bisericii ar trebui să fie similar cu calificările pentru intrarea în cer. Uitați-vă ce spune Cuvântul: Fără sfințenie este cu neputință să-I fim plăcuți lui Dumnezeu.

            Aceasta este ziua în care să-I fim plăcuți lui Dumnezeu, Doamne Isuse, un lucru Îți cer cu smerenie, aștept Domn binecuvântat, la picioarele Tale răstignite prin credință, pentru a mea curățire, văd sângele-Ți curgând, spală-mă acum și mai alb ca zăpada voi fi. (James L.Nichlson).

Un răspuns personal..

Tată ceresc, este dorința mea să-Ți fiu plăcut în tot ce fac. Orice Îți place Ție, Doamne va fi plăcerea mea. Mă rog în numele lui Isus. Amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.