22 mai 2021

22 mai 2021

            Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Cântați Domnului , voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt! Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața, veselia. (PSALMUL 30:3-5)

            Noi intrăm în prezența lui Dumnezeu cu conceptul nostru de moralitate, pe care l-am învățat din cărți, din ziare și de la școală. Venim murdari și tot ce avem este murdar ;  albul nostru cel mai alb este murdar, biserica noastră este murdară și gândurile noastre sunt murdare. Venim la Dumnezeu murdari și nu facem nimic în această privință.  

            Dacă venim la Dumnezeu murdari, însă tremurând în șoc și cuprinși de teamă sfântă, și îngenunchem în prezența Sa și strigăm la picioarele Sale ca Isaia: ”Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, ”   atunci am venit cum se cuvine și cu reverență la Dumnezeu.

După cum stau lucrurile azi, noi facem un salt în prezența teribilă a lui Dumnezeu, iar cineva care este murdar vine cu cea mai recentă carte, Șapte pași către mântuire, și dă șapte versete care-l scot pe om din problemele și necazurile lui.

            An de an mai mulți oameni se duc la biserică, dând mai mulți bani, însă cu mai puțină spiritualitate și mai puțină sfințenie, uitând că fără sfințenie niciun om nu-L va vedea pe Dumnezeu.

            Eu vreau ca Dumnezeu să fie ce este Dumnezeu și vreau ca Dumnezeu să rămână ce este Dumnezeu – acel lucru de o sfințenie impecabilă, de o sfințenie inabordabilă, Cel Sfânt. Vreau ca El să fie și să rămână sfânt, cu litere mari. Vreau ca cerul Lui să fie sfânt; vreau ca tronul Lui să fie sfânt; și nu vreau ca El să-Și schimbe sau să-Și modifice cerințele. Chiar dacă asta mă lasă pe dinafară, vreau ca ceva sfânt să rămână în univers.                                               

Am găsit bucuria ce nici o limbă n-o poate rosti,

Valurile slavei sale se rostogolesc!

E ca o mare fântâna ce se revarsă, izvorând în sufletul meu.

BARNEY E. WARREN (1867-1951)

Un răspuns personal..

Sfântule Dumnezeu, sfințenia Ta mă înpiedică să intru în prezența Ta. Harul Tău mă invită înauntru prin numele binecuvântat al Domnului Isus Hristos.

Amin și amin.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.