18 mai 2021

18 mai 2021

            Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstate, prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor neleguiți. (2 Petru 3:7)

            Biserica lui Isus Hristos S-a născut din foc, la fel cum creaturile din Ezechiel au ieșit din foc. Biserica S-a născut din foc, dar azi noi avem cenușă acolo unde focul pare să se fi stins. Noi trebuie să fim bărbați și femei de foc, pentru că acesta e originea noastră.

            Ce foc este acela?

            Trebuie să fie foc atomic? Foc de la o bombă cu hidrogen?

             Nu vă lăsați păcăliți de omul de știință. Nu îngăduiți percepțiilor și conceptelor voastre spirituale să fie târâte jos, la nivelul lor. Nu gândiți în termeni științifici.

             Focul acela extraordinar, din care ieșeau serafimii, este acel foc care se află în heruvimi, și acea lumină arzătoare care culca totul la pământ este același foc care va dizolva cerurile și pământul. Este prezența teribilă a Celui Sfânt.

             Dumnezeu nu are nevoie de nimic exterior Lui pentru a face vreo lucrare pe care a decretat-o. Prezența copleșitoare a lui Dumnezeu, focul Celui Sfânt este cel care va îndeplini prezența lui Dumezeu. Tot ce nu poate sta în prezența Sa va fi distrus.

             Arzi, arzi, dragoste,în inima mea, arzi impetuos noapte și zi, până ce toată zgura iubirilor pământești e arsă și nu mai e. (Frederick W.Faber)

Un răspuns personal..

Stau în prezența Ta arzătoare, Doamne, plin de teamă și venerație. Știu că prezența Ta este locul unde tânjesc să fiu. Arde zgura care se interpune între Tine și mine. Amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.