16 mai 2021

16 mai 2021

            M-am uitat și iată că a venit de la miazănoapte un vânt năprasnic, un norgros și un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieșea din mijlocul focului. (Ezechiel 1:4). 

      Creaturile extraordinare, sfinte, descrise de Ezechiel, despre care știm atât de puțin,  dar ar trebui să stim mai mult, au ieșit din foc având patru fețe. Ele au mers drept înainte și și-au lăsat jos aripile pentru a se închina, și, la cuvântul poruncii lui Dumnezeu, au sărit pentru a-I împlini voia.

      Dumnezeu i-a vorbit lui Moise din rugul aprins. Când Dumnezeu a mers cu Israelul, era în nor ziua și în stâlpul de foc noaptea. În Ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a lăsat peste fiecare ucenic ca o limbă de foc.

      Ce spune Dumnezeu în toate acestea?

      Dumnezeu locuiește în mijlocul oamenilor în acel foc extraordinar. El nu a retras stâlpul de nor ziua sau stâlpul de foc noaptea pentru a-i putea conduce în toate călătoriile lor. Era Dumnezeu care locuia în mijlocul lor. Prezența Sa din foc a fost cea care a adus Israelului protecția și călăuzirea necesară în drumul lui.

      Când a fost făcut tabernaculul, heruvimii de aur protejau scaunul îndurării. Ce a fost lucrul acela care s-a pogorât între aripile heruvimilor? Era focul prezenței lui Dumnezeu.

            O, flacără vie de la altarul Său adusă, să ne atingă buzele, mintea să ne-o inspire și să ne facă să zboare spre cer gândirea. (James Montgomery)

Un răspuns personal…

Te lăudăm, Doamne, și ne închinăm Ție cu o intensitate care vine de la focul de pe altar. Arzi, focule, arzi în mine dorințe sfinte până când nu mai vreau nimic altceva. Amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.