15 mai 2021

15 mai 2021

Păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuți care zic: ,,Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? (Isaia 33:14)

            În cartea Isaia citim despre flăcări aprinse. Aceiași serafimi stăeau deasupra tronului din înalt. Când te uiți la ei, în aceste creaturi din fața tronului nu vezi nimic care să dovedească frivolitatea și lipsa de respect pe care o vedem acum aproape în fiecare biserică. Acestea erau creaturi captivate de copleșitoarea sfințenie a Dumnezeului care era sus și înălțat. Există un sentiment al prezenței, iar aceste creaturi sfinte își acopereau picioarele. De ce?

           Își acopereau picioarele din modestie, își acopereau fața în închinare, și își foloseau aripile să zboare. Aceștia erau serafimii, numiți flăcări aprinse.

           În Ezechel 1 și 10 vedem creaturi care ies din foc. Acestea erau sfintele flăcări aprinse pe care le-a văzut Ezechiel, acele creaturi magnifice absorbite în atmosfera de închinare  pentru că se aflau în prezența Celui Sfânt.

           Am auzit deseori acest text folosit de predicatori pentru a întreba cine va merge în iad .Dar, dacă citiți textul în context,  el nu descrie nicidecum iadul.

           Care dintre noi va locui în flăcările veșnice? Versetul următor răspunde la întrebare. Nu este iadul, ci prezența lui Dumnezeu.

          Ridicați-vă capetele, voi porți de bronz, voi gratii de fier cedați și lăsați-L pe Împăratul Slavei să treacă crucea e pe câmp. Stindardul acela, mai luminos decât steaua care poartă trena nopții, strălucește în marș și îi îndrumă de departe pe ai Săi slujitori la luptă. (James Montgomery)

Un răspuns personal..

Tată ceresc, le invidiez pe acele creature care ies din foc. Tânjesc să Te cunosc în pasiunea prezenței Tale. Arde adâncîn mine dorințe sfinte pe care nimic din lumea asta să nu le poată stinge vreodată. Mă rog acest lucru în numele lui Isus. Amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.