12 mai 2021

12 mai 2021

                        Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți în toată purtarea voastră. Căci erste scris: “Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. ” (1PETRU 1:15-16)

            Când ne gândim la cuvântul “sfânt,” ne gândim la Cel Sfânt. Însă un alt cuvânt pentru “sfânt“ străbate  Scriptura. Acest prim cuvânt este folosit cu referire aproape exclusivă la Dumnezeu, în timp ce al doilea cuvânt se axează pe lucrurile create. Este ceva, ca să zicem așa, care este sfânt prin contrast sau asociere cu Cel Sfânt.

            Citim despre pământ sfânt, sabat sfânt, cetate sfântă, locuință sfăntă sau popor sfânt. Toate acestea își primesc sfințenia de la asocierea lor cu Cel Sfânt.

            Concentrați-vă puțin împreună cu mine asupra acestui Sfânt și a creaturilor. Acest Sfânt îngăduie în prezența Sa doar creaturi sfinte, ființe sfinte. Creștinul de azi trebuie să cugete și să mediteze la acest adevăr.

            În vremea noastră umanistă a crestinismului diluat, sentimental, am pierdut sentimentul sfântului în biserică. Cu toată zarva, gălăgia și divertismentul din biserică, nu prea mai este loc pentru cultivarea sentimentului de sfințenie pentru Domnul.

            Când va învăța creștinul de azi că strâgerea laolaltă pentru închinare nu este pentru a ne face nouă pe plac și a face ce ne distrează și ne entuziasmează pe noi, ci are totul de-a face cu a-i face pe plac lui Dumnezeu? Pe plac lui Dumnezeu este doar sfântul și sfințenia.

                                    Atotputernic Dumnezeu, harul Tău împarte-l

                                    Pune o convingere profundă în fiecare inimă

                                    Și nu ne lăsa să irosim cu griji mărunte,

                                    Viața pe care a Ta compasiune o cruță.

                                        ( PHILIP DODDRIDGE)

Un răspuns personal..

Doamne, noi am pierdut acel sentiment al reverenței, care este portivit pentru Tine. Nu cunoaștem decât frivolitatea vieții. De aceea, ajută-mă să intru în acea reverență sfântă care este vrednică de Tine. Amin.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.