10 mai 2021

10 mai 2021

             Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului și să mă minunez de templul Lui. (Psalmul 27:4)

            Toți marii maeștri ai limbii engleze ne-au dat opere mărețe în versuri și proză. Ce desfătare să le citești! Dar, când vorbim de Dumnezeu și de sfințenia Sa, niciun limbaj nu se poate exprima adecvat.

           Din această cauză, Dumnezeu recurge la asociere și sugestie.  El nu ne poate spune de-a dreptul ce este El, fiindcă ar trebui să folosească cuvânt al căror înțeles nu îl cunoaștem. Atunci am lua cuvântul pe care l-a folosit El și l-am traduce în termeni pe care i-am putea înțelege.

           Dacă Dumnezeu ar folosi un cuvânt care Îi descrie sfințenia, noi nu am putea înțelege cuvântul așa cum l-a rostit El. Ar trebui să-l traducă în harababura noastră lipsită de sfințenie. Dacă ar trebui să ne spună cât este de alb, ar traduce asta în termeni de gri spălăcit.

           Dumnezeu folosește asocierea și sugestia arătând cum afectează ce este nesfânt.

           La rugul aprins, stând în fața sfintei prezențe învăpăiate, Moise a îngenunchiat, și-a scos încălțările și și-a ascuns fața, căci se temea să-L privescă pe Dumnezeu. Cum explicați experiența lui Moise cu Dumnezeu? Cum a înțeles Moise această experiența?

            Limbajul omenesc nu este capabil să ne transmită caracterul absolut al lui Dumnezeu în frumusețea și sfințenia Sa.

            Lăudați pe Tatăl pentru bunătatea Sa, cu blândețe El Se îngrijește de copiii Săi ce greșesc,lăudați-L voi îngeri,Lăudați-L în ceruri,Lăudați-L pe Iehova!(Elizabeth R. Charles).

Un răspuns personal..

Tată, așa cum a făcut Moise din vechime, îmi ascund și eu fața de Tine,și totuși ,ceva din lăuntrul meu tânjește să-Ți vadă fața. Limbajul nu mă ajută,dar inima mi se înalță în laudă adoratoare. În numele scump al lui Isus mă rog. Amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.