2 mai 2021

2 mai 2021

,,Dacă vrei să fii desăvârșit’’, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer! Apoi vino si urmează-Mă’’(Matei 19:21)

            Ar trebui să fim bucuroși că nu ne putem furișa în cer printr-o fereastră. Trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru faptul că nu vom intra prin cer din cauza neatenței Sale.

            Unii cred că Dumnezeu este așa de ocupat cu lumea și întreținerea ei încât nu va baga de seamă dacă vă furișați înăuntru. Stați acolo 1000 de ani înainte ca El să vă vadă și să descopere că sunteți în cer. Sau ați fost membru al nu știu cărei biserici și Dumnezeu vă zice: păi asta-i o biserică destul de bună, așa că hai înauntru. Drept care intrați, crezând că totul e în regulă.

            Țineți minte istorisirea spusă de Isus? Un om a intrat la ospăț, dar nu avea veșmânt. Cineva l-a observat și l-a întrebat ce caută acolo. Nu era în locul potrivit pentru el, așa ca l-au legat și l-au aruncat în intunericul de afară.

             Nu va exista așa ceva în împarația lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu, Cel Înțelept, știe tot ce e de de știut și îl știe pe fiecare. El vă cunoște și nu va îngădui niciodată ca un om inegal să intre în cer.

  Sunt așa de recunoscător că Dumnezeu este stăpân absolut în cer.

Oh, dulce și binecuvântată țară, căminul aleșilor lui Dumnezeu! Oh, dulce și binecuvântată țară, de inimile dornice așteptată cu îndurare, Isus ne aduce în acea țară dragă a odihnei, El este, cu Dumnezeu Tatăl și Duhul, binecuvântat in veci.(Bernanrd de Cluny)

Un răspuns personal

              Tată, eu tânjesc să ajung în acea țară binecuvântată făgăduită celor care au încredere în Tine. Locul meu legitim este în prezența Ta și tânjesc după Tine. În numele binecuvântat a lui Isus, Amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.