29 Aprilie 2021

                        29 aprilie

„ Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni fașă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Dar răsplătește îndată pe cei ce-L urăsc și-i pierde; nu dă nicio păsuire celui ce-L urăște, ci-i răsplătește îndată” (Deuteronom 7:9-10)

            Când Dumnezeu se uită la un păcătos ispășit, El nu vede aceeași situație morală pe care a văzut-o când S-a uitat la același păcătos care iubea păcatul. Când Dumnezeu Se uită la păcătosul care încă iubește păcatul și respinge taina ispășirii, dreptatea îl condamnă la moarte. Dar când Dumnezeu Se uită la păcătosul care a acceptat sângele legământului veșnic, dreptatea îl condamnă la viață și Dumnezeu este drept când face ambele lucruri.

            Când Dumnezeu îndreptățește un păcătos, tot ce este în Dumnezeu este de partea păcătosului. Toate atributele lui Dumnezeu sunt de partea păcătosului. Nu este vorba că îndurarea pledează pentru păcătos și dreptatea încearcă să se lase tentată, ci tot ce este în Dumnezeu face tot ce face Dumnezeu.

            De aceea, când Dumnezeu Se uită la un păcătos și vede că nu s-a făcut ispășire pentru el, ori cel puțin nu acceptă ispășirea, nu I se aplică. Situația sa morală este de așa natură încât dreptatea spune că trebuie să moară. Dumnezeu îl caută pe păcătosul ispășit care în credință știe că s-a făcut ispășire pentru el și a acceptat-o. Dreptatea spune că trebuie să trăiască. Păcătosul neîndreptățit nu se poate duce în cer mai mult decât poate păcătosul îndreptățit să se ducă în iad. 

Nici toate formele exterioare de pe pământ, nici riturile pe care Dumnezeu le-a dat,

Nici voia omului, nici sângele, nici nașterea, la cer un suflet nu pot ridica.

. (Isaac Watts)

Un răspuns personal

Stau uluit, Doamne, în fața harului răscumpărător care mi-a fost dat. Nu faptele mele, slavă lui Dumnezeu, ci lucrarea Ta a pecetluit înțelegerea. Aleluia pentru cruce! Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.