28 Aprilie2021

                        28 aprilie

„Și le-a zis: ,, Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Și să propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri.” (Luca 24:46 -48)

            Când Dumnezeu condamnă un om la moarte, îndurarea este de aceeași părere și mila este de aceeași părere; compasiunea este de aceeași părere și înțelepciunea este de aceeași părere; și tot ce este în Dumnezeu este de aceeași părere în această sentință. Dar, vai, frații mei, taina ispășirii! Prin taina ispășirii, sufletul care se folosește de acea ispășire—sufletul care se aruncă peste acea ispășire—pentru sufletul acela situația morală s-a schimbat. Dumnezeu nu S-a schimbat, însă situația morală a păcătosului s-a schimbat.

.           Isus Hristos nu a murit pe cruce pentru a-L schimba pe Dumnezeu. El a murit pentru a schimba o situație morală.

            Când dreptatea lui Dumnezeu cercetează un păcătos neprotejat, acea dreptate îl condamnă la moarte; și tot ce este în Dumnezeu e de acord cu acea sentință. Când Hristos, care este Dumnezeu, a murit pe lemn într-o agonie infinită, a suferit mai mult decât se suferă în iad. El a suferit tot ce se poate suferi în iad. Tot ce face Dumnezeu, El face cu tot ce este Dumnezeu, așa că atunci când Dumnezeu a suferit pentru voi, El a suferit pentru a vă schimba situația morală.

            Binecuvântate fie slăvitele vești descoperite unei lumi suferinde.

            Hristos a făcut o ispășire deplină; prin ale Sale răni putem fi tămăduiți.

. (A. B. Simpson)

Un răspuns personal

Te laud, Dumnezeule și Tată al Domnului Isus Hristos. Tu ai făcut o ispășire deplină pentru mine și eu pot, prin Isus Hristos, să am acces la plinătatea acelei binecuvântări. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.