27 Aprilie 2021

                        27 aprilie

„Căci știm cine este Cel ce a zis: `A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!`, și în altă parte: `Domnul va judeca pe poporul Său.` Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel Viu!”(Evrei 10:30-31)

            Indiferent cât te crezi de cumsecade, de distins și de încântător, ești o situație morală; ai fost și încă ești. Când Dumnezeu te-a cercetat, a constatat că nu ești egal în căile tale; a găsit inechitate și nedreptate în viața ta.

            Din pricină că a găsit inechitate, sentința lui a fost moartea. Toți au fost sau sunt sub sentința morții. Cum pot fi oamenii atât de bine dispuși sub sentința morții? Cum pot fi așa de nepăsători? Căci spune Scriptura, sufletul care păcătuiește va muri.

            Când dreptatea cercetează o situație morală, ea ori îndreptățește acea persoană, dacă ea corespunde dreptății lui Dumnezeu, ori o condamnă, dacă persoana respectivă este inegală—dacă are inechitate și nedreptate în ea. Așa am primit acea sentință a morții.

            Când Dumnezeu, în dreptatea Sa, condamnă un păcătos la moarte, El nu Se ceartă cu îndurarea Sa;nu Se ceartă cu bunătatea Sa; nu se ceartă cu compasiunea sau mila Sa, pentru că toate sunt atribute ale unui Dumnezeu unitar și nu se poate certa unul cu altul.

            O, vino repede, temut Judecător al tuturor, căci crâncenă de- a Ta venire,

            Toate umbrele cădea-vor de pe adevăr, și minciuna în fața Ta va pieri.

            O, vino repede; căci îndoiala și frica ca norii se vor risipi la apropierea Ta.

(Lawrence Tuttiett)

Un răspuns personal

Tatăl meu ceresc, compasiunea Ta față de mine a alungat orice îndoială pe care aș

putea-o avea în legătură cu Tine. Mă delectez în dragostea Ta datorită lui Isus. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.