26 Aprilie 2021

                        26 aprilie

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.” (Coloseni 1:19-20)

            În copilărie, tata mă ducea des la vânătoarea de iepuri. O dată, când eram pe câmp, după iepuri, am scos un țipăt.

                        ,, Ce s-a întâmplat?” m-a întrebat tata. Aproape că văzusem un iepure.

            Aproape a vedea ceva, aproape a face ceva, aproape a fi ceva este o încurcătură în care oamenii intră pentru că sunt oameni. Vestea cea bună este că Atotputernicul Dumnezeu nu e niciodată aproape ceva. Dumnezeu este întotdeauna exact ce este: Cel Atotputernic.

            Când Dumnezeu, Atotputernicul Făcător a murit, toată puterea Sa a fost în acea ispășire. Niciodată nu puteți exagera eficacitatea ispășirii Sale. Niciodată nu puteți exagera puterea crucii. Ispășirea în sângele lui Isus Hristos este perfectă și nu i se poate adăuga nimic. Ea este imaculată, impecabilă, fără cusur și desăvârșită așa cum este Dumnezeu este desăvârșit.

            Așadar întrebarea: ,,Cum de-l cruți pe cel rău dacă ești drept?” primește răspuns în Isus. Patima eficace a lui Hristos, sfânta Sa suferință de pe cruce și învierea Sa din morți ne anulează păcatele și sentința. Nu aproape, ci pe veci. În sistemul economic al gândirii și înfăptuirii lui Dumnezeu, nu există niciun aproape. Când ne predăm Lui în întregime, El ni Se dăruiește în întregime. Ce afacere bună!

            Oare pentru ticăloșiile ce le-am făcut a suferit pe lemn?

            Uluitoare milă, har necunoscut, și dragoste fără măsură!

(Isaac Watts)

Un răspuns personal

Tată drag, eu nu pot pricepe dragostea Ta, mai cu seamă când se aplică vieții mele. Știu ce merit. Ce mult Te laud pentru că Isus Hristos mi-a făcut cu putință să-Ți cunosc îndurarea!. Amin. [1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.