22 Aprilie 2021

                        22 aprilie

,,Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci, și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca toată lumea să se teamă de El.”  (Eclesiastul 3:14)

           Întrebările fundamentale care au nevoie de răspunsuri sunt cele care se referă la Dumnezeu.

           Un lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că ființa lui Dumnezeu este unitară.

           Azi scriem ficțiune, fredonăm refrene și ne croim drum în ritm de rock`n`roll spre slavă. Fraților, există niște întrebări serioase care au nevoie de răspunsuri. Mai întâi, să înțelegem ce înseamnă că Dumnezeu este unitar.

           În primul rând, înseamnă că Dumnezeu nu este alcătuit din părți. Noi nu suntem ființe unitare, ci suntem alcătuiți din duh, suflet și trup. Avem memorie și uitare. Avem atribute care ne-au fost date. O parte dintre acestea ne pot fi luate, secțiuni ale creierului, dar totuși funcționăm. Ne pot fi tăiate membre prin intervenție chirurgicală și totuși trăim mai departe. Putem uita, putem învăța, trăind în continuare. Asta pentru că nu suntem unitari. Când ne-a făcut Dumnezeu, El ne-a făcut un compozit.

           Dumnezeu nu este deloc așa. El este o ființă unitară, fără părți; și ceea ce este  a fost ieri, este azi și va fi în veci.

Brațele Tale, Isuse, să mă strângă mai tare, la pieptul Tău puternic și iubitor,

Până când duhul meu la sânul Tău, odihna veșnică o găsește ;

Și când ultimele fire de nisip ale timpului dispar, păzește-mi inima de orice teamă,

Șoptindu-mi blând: „Ești susținut de brațele veșnice.” (B. Simpson)

Un răspuns personal

Tatăl nostru care ești în ceruri, vin la Tine în simplitatea unității Tale. Lasă-mă să mă smeresc în toate părțile mele și să mă închin Ție în frumusețea sfințeniei Tale. Mă rog în numele lui Isus. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.