19 Aprilie

„Dar hotărârea Lui este luată, cine I se va împotrivi? Ce-I dorește sufletul,aceea face.” (Iov 23:13)

            Toate motivele lui Dumnezeu pentru a face ceva se găsesc în El.  Nimic nu se află în afară pentru a exercita presiuni asupra Lui și a-L determina să facă ceva contrar naturii Sale. Tot ce face Dumnezeu decurge din interior. Adică ele sunt ceea ce este Dumnezeu. Motivele lui Dumnezeu pentru a face ceea ce face izvorăsc din ce și cine este El.

            Lui Dumnezeu nu I-a fost adăugat nimic și nu I-a fost luat nimic. Dumnezeul nostru este exact ce a fost înainte de a-l fi creat pe Adam, și El va fi exact ce este când cerurile nu vor mai fi. El nu S-a schimbat niciodată în niciun fel, întrucât El este neschimbător.

            Noi am fost mințiți, înșelați, trași pe sfoară, jupuiți, jecmăniți, trădați și amăgiți așa de mult încât am ajuns să ne proiectăm cinismul tocmai asupra tronului lui Dumnezeu. Fără să ne dăm seama, avem în mintea noastră sentimentul că și Dumnezeu este așa.

            Dumnezeu, fiind perfect, este incapabil de pierdere sau câștig, de a Se face mai mare sau mai mic. El este incapabil să știe mai mult sau să știe mai puțin. Dumnezeu e doar Dumnezeu, și El acționează din interior, nu în ascultare de vreo lege exterioară. El este autorul tuturor și Se poartă tot timpul conform naturii Sale.

Fără a Te odihni, fără a Te grăbi și tăcut ca lumina, fără să-ți lipsească ceva, fără să irosești ceva, Tu domnești în tărie;

Dreptatea Ta, ca munții, se avântă peste Norii Tăi, care fântâni sunt de bunătate și dragoste.

( Walter C. Smith )

Un răspuns personal

Veșnicule Dumnezeu și Tată, Tu ești cu adevărat același ieri, azi și în veci. Cu cât Te cunosc mai mult, cu atât am mai multă încredere în căile Tale neschimbătoare. Mă rog acest lucru în numele lui Isus. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.